مرکز یکپارچه ارتباطات

تهران : الهیه آفریقای شمالی  خیابان گلنار  خیابان ماهرخ خیابان پناهی شماره 3

تبریز : خ آزادی / خ جدیری جنوبی / پشت دفتر شمالغرب ایرانسل / پلاک 56

2-33380880  (41) - 33371865 (41)-33360772 (41)

22056907 (21) -  22056935  (21)

فاکس : 33371865 (41)

INFO@ZEOMED.IR

COPY RIGHT 2015