محصولات صنعتی

  • جاذب نفت ومشتقات آن
  • جداسازی گاز

 

 
 

 

 

 

 
     
  کشارزی محصولات خانگی محصولات صنعتی  
   
  تصفیه آب و فاضلاب محیط زیست رآکتور و رادیو اکتیو  
     
  سایر مصارف مواد شیمیایی و شوینده ها پزشکی و داروئی  
 

 

 
 

 

مرکز یکپارچه ارتباطات

تهران : الهیه آفریقای شمالی  خیابان گلنار  خیابان ماهرخ خیابان پناهی شماره 3

تبریز : خ آزادی / پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی

2-33380880  (41) - 33371865 (41)-33360772 (41)

22056907 (21) -  22056935  (21)

فاکس : 33371865 (41)

INFO@ZEOMED.IR

COPY RIGHT 2015